Jakub Hutera

„Ten kdo chce, aby se jeho sny splnily, musí se nejdřív probudit.“ /Jack London/ „Sny jsou skutečnější než realita, neboť mohou realitu zcela proměnit. Tuhle moc jim však dává lidské srdce.“ /Z filozofie kmene Sápara/
Jakub Hutera
Jakub Hutera
Jakub Hutera
Jakub Hutera
Jakub Hutera
Jakub Hutera
Jakub Hutera
Jakub Hutera
Průvodce Kolumbie, Peru, Mexiko, Kostarika, Ekvádor

Myslím, že cestovatelem se už člověk narodí. Už jako malý kluk jsem dokázal strávit celé hodiny prohlížením atlasů, hltal jsem všechny tehdy dostupné cestopisy a z televize mě máloco dokázalo tak zaujmout, jako dokumenty z geografie a historie. Od malička jsem zvláštním způsobem tíhl k překročení vlastního horizontu. A na gymnáziu bylo to tíhnutí již natolik silné, že jsem si v 18 letech postavil hlavu, přerušil na dva roky studium a vyrazil do Izreale - na svou první velkou cestu, která se v mém životě stala zásadním mezníkem. Nejen proto, že mě podnítila hlouběji přemýšlet nad složitostí dějin lidského rodu, nad perspektivami mezilidského soužití a mezikulturního dialogu, ale především proto, že předznamenala všechny mé další cesty a dala jim směr.

A tak jsem po návratu do České republiky a po dokončení střední školy absolvoval studium religionistiky, které mě přivedlo k terénním výzkumům v Sýrii i k semestrálnímu studiu v Turecku. Ze všeho nejvíc z celého „izraelského období“ mě však poznamenala zkušenost téměř ročního soužití s komunitou imigrantů kečuánských Indiánů z Bolívie v „jejich“ čtvrti v jižním Tel-Avivu. Osvojil jsem si tehdy jejich domorodý jazyk – kečuánštinu (kdysi úřední jazyk říše Inků, kterým dodnes hovoří většina obyvatel peruánských a bolivijských And) a s opravdovým zájmem se začal věnovat problematice revitalizace indiánských jazyků. Tento zájem se postupně stal vášní, jež vyústila ve studium etnologie s osobním zaměřením na lingvistickou antropologii. Teprve zde se mi skutečně otevřely brány do světa, ve kterém jsem doslova našel sám sebe.

Většina přátel a známých si mě dnes spojuje s Indiány, někteří jsou dokonce přesvědčeni, že jsem v minulém životě musel být jedním z nich. Pravdou je, že během svých terénních výzkumů jsem se mezi nimi cítil jako ryba ve vodě. Během posledních deseti let jsem měl možnost procestovat a poznat značnou část amerického kontinentu od Kanady, přes USA, Mexiko, Kostariku, Panamu, Kolumbii, Ekvádor až po Bolívii, přičemž jsem se seznámil s životem, dějinami a kulturou více než dvaceti domorodých etnických skupin. Mezi některými jsem pobýval pár týdnů, mezi jinými celé měsíce. Mezi všemi jsem však poznal zajímavé a skvělé lidi, často i opravdové přátele, bez nichž si svůj život již nedokážu dost dobře představit. Zájem o indiánské jazyky mi otevřel dveře nejen k hlubšímu pochopení jejich kultur, ale především ke každodennímu životu domorodých komunit se všemi jejich radostmi i starostmi; se všemi jejich problémy, kterým čelí i nadějemi, které jim pomohly přežít celá staletí útlaku, vykořisťování a diskriminace a které z nich v současnosti činí doslova bojovníky za lepší svět.

To co mě po všech těch letech zkušeností a kontaktu s Indiány opravdu oslovilo, je jejich vytrvalá rezistence, kdykoli dojde na otázku ohrožení ekosystému na jejich územích a celkově jejich starost o budoucnost naší planety jako takové. Osobně v jejich kulturách, které v sobě nesou celou řadu cenných znalostí světa přírody i praktických dovedností vycházejících z tisíciletého procesu adaptace na rozmanité přírodní podmínky amerického kontinentu, vidím zdroj obrovské inspirace. A jejich snahu zachovat z tohoto svého kulturního dědictví, co se dá a zároveň jejich touhu se s ním sdílet s širším světem, vidím nejen jako cosi sympatického, nýbrž i jako docela naléhavou výzvu. Proto jsem se v nedávné době rozhodl pro spolupráci s Indiány z oblasti subandské Amazonie a kolumbijských And na projektu, jehož cílem je s využitím současných možností audiovizuálních technologií transmisi jejich kultur co nejvíce zefektivnit a zároveň zviditelnit jejich úsilí o záchranu celých ekosystémů. Pokud se tedy rozhodnete jet do zemí Latinské Ameriky se mnou, docela významně mě v této mé spolupráci s indiánskými přáteli podpoříte a sami tak dostanete příležitost těmto jejich snahám přispět svým osobním zájmem. Myslím, že i šetrná ekoturistika se může stát zajímavou příležitostí autentického mezikulturního setkání a vzájemného obohacení, proto jsem se rozhodl i ke spolupráci s CK Mandalou, která se právě takovýto druh zkušenosti a zážitku snaží zprostředkovat.

 

I když si na cestách často rád dopřeji samotu a utíkám se do míst naplněných klidem, jsem od přírody společenským člověkem, který se s nadšením sdílí s druhými. Rád se s vámi podělím o své poznatky a seznámím vás s místy a lidmi, jež mnozí znají pouze z cestopisných knížek či dokumentárních filmů. Ať už se tedy rozhodnete se mnou jet do Peru, Kolumbie, Kostariky či Mexika, poznáte Ameriku z poněkud neobvyklého úhlu. Klasika těchto zemí rozhodně na programu chybět nebude, dostanete se však daleko za hranici stereotypů i vyšlapaných tras běžných cestovních kanceláří. Poznáte poslední výspy panenské divočiny a objevíte nespoutanou krásu monumentálních velehor, náhorních plošin i tropických nížin, deštných pralesů a řek, dramaticky tvarovaných pouští i rajských pláží, panoramatických výhledů do rozlehlých údolí i impozantních roklin s vodopády. Dostanete se do nitra indiánských vesnic i do blízkosti jejich posvátných míst; proniknete do tajemství předkolumbovských památek a vedle klasických a obligátních turistických lokalit poznáte i méně známá zákoutí současných latinskoamerických měst. Seznámíte se nejen s koloniální a moderní historií navštívených zemí, nýbrž i s jejich domorodými kořeny, prastarými kosmologiemi, očistnými obřady, lidovými řemesly, exotickou gastronomií i tradiční medicínou. Jsem přesvědčen, že se naše společné cesty stanou vzájemnou inspirací – zdrojem energie pro váš všední život a motivací pro mou další práci. Počítejte s tím, že se pravděpodobně stanou vaším celoživotním zážitkem a pro ledaskoho možná i novým začátkem. Ovšem vůbec tím nejcennějším na našich cestách budou nesčetná mezilidská setkání, vřelé úsměvy lidí tolika kultur, které se vryjí hluboko do srdce; nová a překvapivá přátelství, která vás s danými zeměmi spojí na mnohem delší dobu, než kterou skýtá samotná dovolená.